ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร. พจมาน ชำนาญกิจ

เว็บไซต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอนโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ดร.พจมาน ชำนาญกิจ และอาจารย์ประทวน คล้ายศรี

 

::::::::   ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน  ::::::::: ::::::: นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดกำหนดการสอนของรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม ได้ที่นี่ :::::::::


https://drive.google.com/file/d/0B7qHvJBKizGiX2E0RmpSS0EtcWhpVmIzc19yZmwxbFY5OVVv/view?usp=sharing

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด E-Book เรื่อง หลักการและทฤษฏีของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้ในลิงค์ข้างล่างนี้ >>>>> 

https://drive.google.com/file/d/0B7qHvJBKizGiMlVZMjJZVUJNeVE/view?usp=sharing:
::::::::::::::::::::::