ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ. ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ

สวัสดี นักศึกษา ขอต้อนรับเปิดเทอม 1/63 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง