ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ. ไวรุจน์ อิ่มโพ

สวัสดีครับ นักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน 


เอกสารประกอบการสอน