ระบบเว็บไซต์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ. ภคพล คติวัฒน์

email ที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้ k.phakhaphon@hotmail.com

             ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

             สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

             สู่รั้ว ขียว ชมพู ด้วยความยินดี